خدمات مرکز

برابری

اولین باور مهرانا

مهرانا این باور را که آحاد انسانی با یکدیگر برابرند را سرلوحه ی کار خویش میداند. دریافت خدمات یکسان از سوی تمام مراجعین با هر جنسیت, قومیت, ملیت و مذهبی تمامی تلاش و نهایت آرزوی ماست

حقیقت گرایی

دومین باور مهرانا

گرچه جلب و نگهداری مخاطب از اصلی ترین اهداف مهرانا تلقی میشو, اما به منزله کاهش تلاش در جهت به روز شدن دانش درمانگران نخواهد بود. به دیگر معنا, منافع مخاطبان ارجح بر منافع شمیم خواهد بود.

اصالت علمی

سومین باور مهرانا

افتخار خواهد بود چنانچه مراجعین نام "مهرانا" را به معنای اصلی آن بشناسند, جایی که "رأی" صحیح را در آن به کمک درمانگران به روز و کارآمد, یافته و اجرا خواهد کرد

همکاران و مشاوران ما در مرکز مشاوره مهرانا همه روزه آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز و ارجمند است