رزومه نسرین حسن پور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
دارای 15 سال سابقه تخصصی
فعالیت در حوزه تحصیلی، سازشی و سایر اختلالات خلقی اضطرابی کودک و نوجوان در مدارس و مرکز مشاوره ناحیه دو اهواز
مدرس آموزش خانواده
برگزار کننده سایر کارگاههای آموزشی در حیطه های روانشناختی برای اولیاء و دانش آموزان و معلمان
سابقه 9 سال فعالیت تخصصی در حوزه های تحصیلی(برنامه ریزی درسی، کنکور) سازشی، بلوغ و نوجوانی، اختلالات خلقی، اضطراب و افسردگی و اختلالات دوران کودکی در کلینیک خصوصی