رزومه دکتر نجمه چراغی

دوره های تحصیلی:

لیسانس رشته روانشناسی عمومی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

دکتری روان شناسی

سوابق شغلی:

کارشناس دفتر مشاوره بهزیستی ۱۳۹۵تا کنون

کارشناس مرکز مشاوره دولتی صدای مشاور سازمان بهزیستی سال ۹۵ به مدت یکسال

کارشناس طلاق دادگستری

نماینده امور بانوان سازمان بهزیستی در فرمانداری

روان شناس مرکز درمان اجتماع محور بانوان روشنا بصورت داوطلب

فعالیت های علمی پژوهشی:

مترجم کتاب انگیزش و هیجان

چاپ مقاله با عنوان مقایسه امید به زندگی ،حمایت اجتماعی ،مادران دارای کودک اتیسم و عادی شهر اهواز

مدرس دوره های کارورزی جهت دانشجویان مشاوره و روان شناسی

مدرس کشوری مهارت های زندگی

زوج درمانگر با رویکر طرحواره درمانی

درمانگر اختلالات اضطرابی

دوره های آموزشی:

دوره تربیت مدرس پیش از ازدواج ۱۳۹۵

دوره تربیت مدرس،آموزش زندگی خانواده ۱۳۹۵

دوره مداخله در فرایند طلاق ۱۳۹۵

دوره تعارض زوجین ۱۳۹۷

دوره استرس ، مقابله و پیشگیری

دورهتخصصی زوج درمانی ۱۳۹۷

روش تحقیق کیفی ۱۳۹۷

دوره اصول مصاحبه بالینی ۱۳۹۵

دوره همسر داری با رویکرد طرحواره درمانی

دوره اخلاق سازمانی

دوره اموزش سند چشم انداز

دوره اموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ارتقا سلامت اداریی

کاهش استرس در محیط کارکنان س

دوره اموزشی اقتصاد مقاومتی

دوره اموزشی گزارش نویسی

پیشگیری از اعتیاد

دوره اموزش روشهای اینده پژوهشی آینده پژوهشی

دوره اموزشی نقشه راه اصلاح نظام اداری

دوره رفتارز شهروندی سازمانی با رویکرد بهزیستی

دوره آموزشی اینده نگری و اینده پژوهشی در مسائل اجتماعی

دوره آینده پژوهشی و تکنیک های آن

دوره آموزشی ارگونومی محیط کار

دوره اموزشی مهارتهای زندگی در کارکنان

دوره آموزشی مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان

دوره تخصصی درمانگر اوتیسم

دوره آموزشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد