رزومه دکتر مهرانا عسکری

تخصص در مشاور خانواده و زوج درمانگر

ارایه مشاوره روانشناختی و روان درمانی در خصوصمشکلات عاطفی جوانان

 ارایه مشاوره روانشناختی و روان درمانی در خصوص تعارضات زناشویی و ارتباطی ،طلاق وخیانت

آموزش مهارتهای پیش از ازدواج و مشاوره ازدواج

ارایه مشاوره روانشناختی و روان درمانی در خصوصمشکلات فرزندان طلاق

ارایه مشاوره روانشناختی و روان درمانی درخصوص اختلالات  اضطراب، افسردگی، وسواس و …

ارایه مشاوره روانشناختی و روان درمانی در خصوصاختلالات جنسی