رزومه دکتر سیدمرتضی احمدی تبار

                                         دکتری روان شناسی و کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 

   تجربیات علمی پژوهشی:(قسمتی از مقالات و فعالیت های پژوهشی)

 ۱). مقایسه تأثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری بر سازگاری زوجین. (مقاله اخذ شده از رساله دکتری). تأیید و پذیرش و چاپ در فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

۲ ). اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی بر سازگاری زناشویی، تاب آوری و کیفیت زندگی زوجین (مقاله اخذ شده از رساله دکتری). چاپ در فصلنامه علمی و پژوهشی روان شناسی و دین قم،  مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

۳). مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر تاب آوری زوجین. (مقاله اخذ شده از رساله دکتری). تأیید و پذیرش و چاپ در نشریه علمی و پژوهشی پژوهش نامه زنان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

۴). مقایسه اثربخشی آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری (CBT) بر کیفیت زندگی زوجین. (مقاله اخذ شده از رساله دکتری). تأیید و پذیرش و چاپ در نشریه علمی و پژوهشی روان شناسی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

۵) مقاله اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره اول ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوع آوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روان شناسی سال ۹۸

۶) مقاله ارائه مدل تاب آوری از طریق روش های مقابله ای با استرس و طرحواره ناسازگار اولیه با میانجی گری استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانواده ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوع آوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روان شناسی سال ۹۸

۷) مقاله اثربخشی معنا درمانی روانی گروهی بر افزایش امید به زندگی، بهزیستی روانی و شادکامی جانبازان شهر اهواز ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوع آوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روان شناسی سال ۹۸ بر افزایش امید به زندگی، بهزیستی

۸) مقاله با عنوان: رابطه بین سبک های تفکر با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چاپ در فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای نوین در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران در سال ۹۶

۹) مقاله « اعجاز عددی قرآن در عصر کامپیوتر » ارائه شده در دانشگاه فرهنگیان اهواز سال ۱۳۷۹

۱۰). مقاله « بررسی عملکرد تحصیلی دو گروه دانش آموزی بومی و غیر بومی دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی اهواز در سال ۸۰ » ارائه شده در دانشگاه فرهنگیان اهواز سال. ۱۳۸۰

۱۱). مقاله « نقش نماز در آرامش روح و روان و کمال گرایی انسان» ارائه شده در همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان اردیبهشت  سال ۱۳۹۲

۱۲). مقاله « رابطه بین حمایت اجتماعی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  » ارائه شده بصورت سخنرانی در همایش ملی آموزه های تربیت در دومین یادواره علامه وحید بهبهانی(ره) در سال ۹۴

۱۳). مقاله « آسیب شناسی بازی های رایانه بر سلامت کودکان و نوجوانان » ارائه شده بصورت سخنرانی در همایش ملی آموزه های تربیت در دومین یادواره علامه وحید بهبهانی(ره) در سال ۹۴

۱۴). مقاله « طراحی مدل  خطبه غدیر با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری) ارائه درکنگره بین المللی غدیر ۱و۲ آبان ۹۲تهران همراه با

سخنرانی و چاپ در مجله پژوهشی پزوهشگاه مطالعات و فرهنگی تهران در سال ۱۳۹۲

۱۵). «مقاله نقش و جایگاه فناوری و رسانه های نوین در اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان و نوجوانان» پذیرفته شده در همایش ملی تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه آزاد اسلامی آباده در بهمن۹۲

۱۶). «مقاله راهکارهایی در جهت ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان کابر بازی های رایانه ای»ارائه شده در اولین کنگره و نمایشگاه رایانه ای و ارتقاء سلامت در بهمن ۹۲

۱۷). ارائه مقاله«نقش و جایگاه خانواده و دوستان در سبک زندگی و اوقات فراقت جوانان و نوجوانان با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری » در کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی بصورت پوستر در خرداد ۹۳

۱۸). ارائه مقاله«آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه شناختی رفتاری بر تعارضات زناشویی و صممیت زوجین » در کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی بصورت پوستر در ۲۰خرداد ۹۳

۲۰). ارائه مقاله «تأثیر تفکر مثبت مذهب محور بر تعارضات زناشویی»به کنگره بین المللی فرهنگ و دین پژوهی اسفند ۹۲ پذیرش نهایی و چاپ در مجموع مقالات کنگره

۲۱). ارائه مقاله تأثیر مهارت های ارتباطی در کاهش اضطراب و پرخاشگری در کنگره بین المللی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی شیراز و پذیرش نهایی در زمینه چاپ در کتاب در سال ۹۲

۲۲). مقاله با عنوان: بررسی رابطه نگرش های مذهبی با مدیریت پرخاشگری و جایگاه مهار در دانش آموزان دختر. رائه و چاپ در کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی سال ۹۳

۲۳). مقاله با عنوان: «تأثیر مدیریت بازاریابی استراتژیک بر روابط کسب کار» بصورت پوستر در اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در شهر مقدس قم در ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۹۳

۲۴). مقاله با عنوان: «تکتف و تأمین در نماز از منظر مذاهب اربعه و امامیه » بصورت پوستر در اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در شهر مقدس قم در ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۹۳

۲۵). مقاله با عنوان: «عزت مندی و مدیریت امام حسین(ع) در قرآن با نگرش دینی » بصورت سخنرانی در اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در شهر مقدس قم در ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۹۳

۲۶) مقاله با عنوان: اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی با تأکید آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی چاپ در فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای نوین در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران در سال ۹۶

تجربیات فرهنگی اجرایی:

معلم نمونه استانی در سال ۹۷-۹۸

معلم بسیجی نمونه استانی در سال ۸۱-۸۲

مدرس دانشگاه پیام نور اهواز از سال ۹۳ تا کنون

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال ۹۷-۹۸(در حال حاضر)

مدرس دانشگاه فرهنگیان امام صادق(ع) بهبهان در سال ۹۳ و ۹۴

مدرس دانشگاه فرهنگیان حضرت فاطمه زهرا(س) اهواز در سال ۹۴

مدرس کارگاه مقاله نویسی آکادمیک

مشاور دانشکده فنی و حرفه ای شهدا اهواز سال تحصیلی ۹۶-۹۷

مشاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اهواز در سال ۹۵-۹۶(دو ترم)

مدیر مسئول مؤسسه بین المللی فرهنگی- پژوهشی دانش اندیشان صادق زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۹۳ تا کنون

مدیر داخلی فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای نوین در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران در سال ۹۵-۹۶

عضو کار گروه علمی- پژوهشی بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس  در سال ۹۴-۹۵

عضو کمیته علمی و هیأت داوران همایش ملی نوع آوری و تحقیق در روان درمانی(دانشگاه علامه طباطبایی تهران)  و داوری مقالات همایش در سال ۹۷-۹۸

عضو کمیته علمی و هیأت داوران سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت، مناسبات دین و روانشناسی در سال ۹۷-۹۸

عضو کمیته علمی و هیأت داوران پنجمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایداردر سال ۹۷-۹۸

عضو کمیته علمی و هیأت داوران اولین جشنواره علامه جعفری و داوری مقالات  در سال ۹۷-۹۸

عضو کمیته علمی و هیأت داوران سومین کنفرانس بین المللی نوع آوری و تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی در سال ۹۷-۹۸

عضو کمیته علمی همایش دستاوردهای مدیریت غیر نظامی هشت سال دفاع مقدس استانداری خوزستان در سال ۹۴

عضو کمیته علمی و هیأت داوران همایش بین المللی نوع آوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی در سال ۹۴

عضو کمیته علمی و هیأت داوران کنفرانس بین المللی(Innovation & Research in Arts and Humanities) استامبول ترکیه در سال ۲۰۱۵

عضو کمیته علمی و هیأت داوران کنفرانس بین المللی(Psychology and Lifestyle) استامبول ترکیه در سال ۲۰۱۵

گواهی حضور در کنفرانس بین المللی(International Conference on Humanities and Behavioral Studies)در سال ۲۰۱۴

گواهی حضور در اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی در تاریخ ۲۰ و ۲۱ خرداد ۹۳ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

گواهی حضور در اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در تاریخ ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت  ۹۳ دانشگاه باقرالعلوم(ع)شهر مقدس قم

گواهی حضور در اولین همایش بین المللی مدیریت در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۹۳ به مدت ۲ روز و ۲۰ ساعت

گواهی حضور در سمینار آنلاین : چگونه مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟ در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۴ به مدت ۱۰۰ دقیقه

دارای مدرک بین المللی(ICDL Core Certificate) از بنیاد ICDL  ایران در سال ۲۰۰۷

دارای مدرک E-CITIZEN شهروند الکترونیک

نماینده کمیته علمی و اجرایی اولین کنگره ملی علوم تربیتی شیراز در سال ۹۳

عضو کمیته علمی و هیأت داوران همایش بین المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی در سال ۹۳

عضو کمیته علمی و هیأت داوران اولین همایش بین المللی مدیریت تهران در سال ۹۲

عضو کمیته علمی و هیأت داوران اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۹۲

عضو کمیته علمی و هیأت داوران اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی در سال ۹۴

عضو کمیته علمی و هیأت داوران اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی اردبیل در سال ۹۳

داوری بیش از ۵۰ مقاله درکنگره  ها، کنفرانس ها و همایش های بین المللی و ملی  از سال ۹۲  تا  ۹۵

۱) سابقه بیش از ۲۷ سال دبیری و تدریس درآموزش و پرورش خرمشهر و ناحیه دو اهواز در مقطع دبیرستان در زمینه امور تربیتی و پرورشی و اکنون که دارای مدرک تحصیلی دکتری روان شناسی و  فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی می باشم  به کار مشاوره و راهنمایی هم مشغولم .

۲) عضویت فعال در بیسج فرهنگیان ناحیه دو اهواز

۳)عضویت فعال در بسیج دانش آموزی در حین جنگ  از بدو استخدام تاکنون در زمینه های علمی تحصیلی و امورفرهنگی و شرکت در بیشتر برنامه های بسیج متناسب با موقعیت و ایام خاص در طول مناسبت های انقلاب اسلامی

۴) معاونت آموزشی و پرورشی  در دبیرستان ها و مدارس ناحیه دو اهواز در سنوات خدمت

۵) عضو نظام روان شناسی و مشاوره کشور از سال ۹۳ تاکنون

عضو شورا و جامعه فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان

۶) عضویت درگروه معارف اسلامی استان خوزستان

۷) عضو انجمن مشاوران ایران از سال ۹۱ تا کنون

۸) عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در سال ۹۲

۹) پژوهشگر برتر ناحیه دو اهواز در سال ۹۲-۹۳ در هفته پژوهش

۱۰)دریافت بیش از  ۶ لوح تقدیر از معاونین وزیر آموزش و پرورش به واسطه انجام امور فرهنگی در سنوات خدمت

۱۱) دریافت بیش از ۱۲  لوح تقدیر از ریاست سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در طول سنوات خدمت

۱۲)دریافت بیش از ۳۰ لوح تقدیر از ریاست ادارات آموزش و پرورش نواحی اهواز و شهرستان های خوزستان

۱۳) شرکت در بیش از ۱۱۹۰ ساعت دوره های آموزش ضمن خدمت در طول سنوات خدمت