رزومه دکتر سعیده محمدحسنی

فهرست فعالیت های روانشناسی  به شرح زیر می باشد:

سنجش و ازمون ورودی دبستان های دخترانه و پسرانه خاص

مشاور دانشگاه فنی و حرفه ای دختران و استاد دانشگاه

۱۵ سال سرگروه مشاوران ناحیه ۲ اهواز

روانشناس بالینی عضو مرکز مشاوره ناحیه ۲ اهواز

روانشناس و روان سنج اداره کل مشاوره استان

روانشناس مرکز مشاوره خانواده آموزش و پرورش ناحیه ۲

مشاور مراکز مشاوره بهزیستی و مرکز مشاوره مهرانا

مشاور کمیته امداد امام خمینی

مدرس کشوری طرح شهاب

مدرس آموزش خانواده

مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

برگزار کننده کارگاه ها و همایش های روانشناسی

۱۵ سال فعالیت در بخش  مشاوره ؛ برنامه ریزی و انتخاب رشته پایگاه های کنکور

مولف و پژوهشگر

دارای ۵ مقاله بین المللی

دارای مدرک یادگیری و تمرکز از مدرسه فارمد اروپا

عضو کمیته پژوهشی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲

عضو تیم تخصصی مداخله در بحران

۳ سال سرگروه رتبه اول استانی مشاوران مدارس

۲ سال مشاور برتر استانی