رزومه خانم بهمنی

کارشناسی مشاوره و راهنمایی

کارشناسی ارشد مشاوره دنشگاه علامه طبابایی تهران

سوابق آموزشی:

دوره کامل CBT

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(مقدماتی و پیشرفته)

طرحواره درمانی

تربیت مربی مهارت های زندگی

دوره رواندرمانی پویشی کوتاه مدت (مقدماتی و پیشرفته)

نوروفیدبک(مقدماتی و پیشرفته)

سوابق شغلی:

مشاور شغلی(۲سال)

مشاوره فردی و خانواده(۳ سال)

مشاوره فردی خانواده و پیش از ازدواج(۳سال)

مشاوره فردی درمان اختلالات پیش از ازدواج(۳سال)

تجارب حرفه ای بعنوان مدرس:

دوره آموزشی شناخت درمانی

دوره آموزشی مهارت های زندگی

دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در سازمان

دوره آموزشی مدیریت استرس شغلی